1. Một số thông tin vụ việc
- Nguyên đơn: Công ty Electrodos Infra, S.A de C.V và Công ty Plásticos y Alambres S.A de C.V
- Mã HS mặt hàng điều tra: 7229.20.01, 7229.90.99, 8311.10.99, 8311.30.01 và 8311.90.01;
- Thời kỳ điều tra hành vi bán phá giá: từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 tới ngày 31 tháng 01 năm 2023;
- Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 tới ngày 31 tháng 01 năm 2023.
- Thời hạn nộp bản trả lời câu hỏi: Cơ quan điều tra Mê-hi-cô đã gửi Bản câu hỏi điều tra tới các doanh nghiệp xuất khẩu bị nêu tên trong đơn kiện. Hạn cuối các doanh nghiệp phải nộp bản trả lời câu hỏi là ngày 21 tháng 11 năm 2023 (có thể được gia hạn nếu được Cơ quan điều tra Mê-hi-cô đồng ý). Việc trả lời bản câu hỏi là bắt buộc, nếu các doanh nghiệp không muốn bị áp dụng mức thuế bất hợp tác (thường rất cao). Các tài liệu do Cơ quan điều tra của Mê-hi-cô gửi bằng tiếng Tây Ban Nha và các tài liệu do các bên nộp cho Cơ quan điều tra của Mê-hi-cô cũng phải được dịch ra tiếng Tây Ban Nha, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định hiện hành.
- Cáo buộc tình hình thị trường đặc biệt: Cơ quan điều tra Mê-hi-cô sẽ xem xét cáo buộc của Nguyên đơn về việc tồn tại tình hình thị trường đặc biệt trong ngành dây hàn của Việt Nam. Do đó, các Hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu liên quan cần cung cấp các lập luận, bằng chứng về việc không tồn tại tình hình thị trường đặc biệt để không bị sử dụng giá trị thay thế khi tính toán biên độ bán phá giá.
2. Một số khuyến nghị ứng phó
Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình, Cục PVTM khuyến nghị Hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan:
- Chủ động rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dây hàn liên quan sang Mê-hi-cô;
- Nghiên cứu, tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục điều tra chống bán phá giá của Mê-hi-cô và quy định về tình hình thị trường đặc biệt của Mê-hi-cô;
- Trả lời bản câu hỏi đúng hạn và hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra của Mê-hi-cô trong suốt quá trình điều tra;
- Trao đổi thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý Phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương - Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Hoàng Kiên - Email: kiennh@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

 

Tải các tài liệu liên quan  tại đây.

 

 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại