Các ý kiến góp ý đối với kết luận điều tra cần được gửi tới TC trong vòng năm (5) ngày làm việc theo địa chỉ e-mail: TC.Assist@mail.tariffcommission.gov.ph để được xem xét trước khi TC đưa ra kết luận chính thức.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Hoàng Kiên, di động: 0946.126.969, email: kiennh@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn). Tải tài liệu liên quan tại đây./.
 
 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại