Trong vụ việc này, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam đã hợp tác đầy đủ, cung cấp các thông tin dữ liệu theo yêu cầu của Ủy ban chống bán phá giá Úc, góp phần quan trọng vào kết quả tích cực của vụ việc. Các hoạt động điều tra phòng vệ thương mại của Úc cũng được đánh giá là tương đối khách quan, minh bạch, có xem xét đầy đủ các thông tin, dữ liệu do Việt Nam cung cấp, tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam có cơ hội tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Úc.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương – Tầng 3, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Trang Nhung, Di động: 0383.818.178, Email: nhungntr@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn;

 

Tải Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra  tại đây.

 

 
 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại