Theo Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô thực hiện tại cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô.
Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô đối với xe ô tô của cơ quan cần có văn bản đề nghị chuyển nhượng xe ô tô theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 27/2021/TT-BTC.
Đối với xe ô tô của cá nhân cần có: Văn bản đề nghị chuyển nhượng xe ô tô; Chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp; Giấy ủy quyền cho cơ quan nơi đối tượng công tác làm thủ tục chuyển nhượng xe ô tô theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg.
Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô còn có Văn bản của Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ địa phương nơi có cơ quan Lãnh sự đóng) về việc chuyển nhượng xe ô tô; Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe ô tô do cơ quan Công an cấp; Tờ khai nhập khẩu có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật”; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe còn hiệu lực hoặc văn bản xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành xe của cơ quan đăng kiểm, đối với trường hợp xe ô tô chuyển nhượng có năm sản xuất của xe quá 5 năm.

Nguồn: haiquanonline.com.vn