Mục tiêu cụ thể của Đề án là:

- Đến năm 2025, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) được triển khai đồng bộ tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc.

- Tất cả các dịch vụ công phổ biến liên quan đến nhiều người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 50% số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ Giao thông vận tải được nộp trực tuyến mức độ 3, 4.
- 100% các tuyến đường bộ cao tốc có lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh (ITS);
- Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt mục tiêu hoàn chỉnh môi trường làm việc trực tuyến của Bộ Giao thông Vận tải để bảo đảm 100% văn bản được xử lý, trao đổi hoàn toàn điện tử (trừ văn bản mật theo quy định pháp luật); ít nhất 50% cuộc họp được thực hiện trực tuyến, rút ngắn 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.
Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, người dân và doanh nghiệp có thể tìm kiếm, khai thác sử dụng hầu hết các loại dữ liệu của ngành giao thông vận tải trừ dữ liệu mật trên cổng cung cấp dữ liệu mở.
Song song với đó, đến 2030, 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ. Áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ đã triển khai ứng dụng hiệu quả trên thế giới vào ngành giao thông vận tải; đặc biệt chú trọng đối với lĩnh vực hàng không và hàng hải để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Để đạt được những mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý lái xe sử dụng hình thức tính điểm để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
Xem chi tiết Quyết định 923/QĐ-TTg tại đây.

Nguồn: VITIC