Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2022 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2022.
Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 11 tháng 4 năm 2022.
Thông tin liên hệ:
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 7303 7898 (số máy lẻ 111 – 112)
Chị Nguyễn Thị Phượng Trang, email: trangntph@moit.gov.vn
Chị Lê Thị Kim Phụng, email: phungltk@moit.gov.vn
Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.
Tải hướng dẫn nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tại đây..
(Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại)
 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại ​