Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 9/2021 tăng trở lại 4,6% so với tháng 8/2021 và cũng tăng 18,4% so với tháng 9/2020, đạt 411,07 triệu USD. Tính chung cả 9 tháng năm 2021 kim ngạch tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 3,75 tỷ USD.
Thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu từ Achentina – thị trường lớn nhất, trong tháng 9/2021 tăng 19,4% so với tháng 8/2021 nhưng giảm 21,3% so với tháng 9/2020, đạt 126,51 triệu USD; tính chung cả 9 tháng năm 2021 tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt trên 1,27 tỷ USD, chiếm 34% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 9/2021 tăng 13,4% so với tháng 8/2021 và tăng mạnh 92,3% so với tháng 9/2020, đạt 82,87 triệu USD; nâng kim ngạch 9 tháng lên 636,36 triệu USD, tăng mạnh 70,7% so với cùng kỳ, chiếm 17%.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Brazil trong tháng 9/2021 tăng mạnh trở lại 33,4% so với tháng 8/2021 và tăng 109% so với tháng 9/2020, đạt 68,71 triệu USD và kim ngạch 9 tháng tăng mạnh 63,4% so với cùng kỳ, đạt 462,22 triệu USD, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường EU 9 tháng năm 2021 cũng tăng mạnh 53,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 308,1 triệu USD. Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường Đông Nam Á tăng 16,7%, đạt 269,98 triệu USD.
Nhìn chung, nhâp khẩu thức ăn gia súc từ hầu hết các thị trường chủ đạo trong 9 tháng đầu 2021 đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VITIC