I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1. Diễn biến giá đường tại thị trường London và New York tháng 12/2021

2. Diễn biến giá đường tại thị trường Thái Lan tháng 12/2021

3. Cung cầu tại một số thị trường chủ yếu

3.1. Cung cầu tại Brazil tháng 12/2021

3.2. Cung cầu tại Thái Lan tháng 12/2021

3.3. Cung cầu tại Ấn Độ tháng 12/2021

3.4. Cung cầu tại Mexico tháng 12/2021

3.5. Cung cầu tại Indonesia

4. Dự báo thị trường đường thế giới năm 2022: Giá đường, sản lượng đường của Án Độ, Thái Lan, EU...

II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM

1. Diễn biến giá tháng 12/2021

2. Cung - Cầu

3. Dự báo thị trường đường Việt Nam cuối năm 2021

BẢNG

Bảng 1: Giá đường trắng 45 ICUMSA của Thái Lan tháng 11/2021

Bảng 2: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 10/2021

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Đồ thị giá đường trắng tại London từ ngày 22/11/2021 – 22/12/2021

Biểu đồ 2: Đồ thị giá đường thô tại New York từ ngày 22/11/2021 – 22/12/2021

Biểu đồ 3: Đồ thị giá đường trắng 45 ICUMSA Thái Lan tháng 1/2017 - 12/ 2021 

Biểu đồ 4: Xuất khẩu đường của Thái Lan vào Việt Nam năm 2020 - 2021

Quí khách quan tâm, xin vui lòng bấm vào đường link sau :

 

Nguồn: Vinanet/VITIC