Riêng trong tháng 6/2021 nhập khẩu 207.752 tấn giấy các loại, tương đương 202,32 triệu USD, giá trung bình 973,9 USD/tấn, giảm 9,7% về lượng và giảm 9,3% kim ngạch; nhưng giá tăng nhẹ 0,4% so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 thì tăng mạnh 32,6% về lượng, tăng 60,4% về kim ngạch và tăng 21% về giá.
Các thị trường cung cấp giấy các loại cho Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2021 giảm 16,9% về lượng và giảm 14,5% về kim ngạch, nhưng giá tăng 3% so với tháng 5/2021, đạt 45.857 tấn, tương đương 54,92 triệu USD, giá 1.197,7 USD/tấn; so với tháng 6/2020 thì tăng 32,3% về lượng, tăng 77,6% về kim ngạch, giá tăng 34,3%. Tính chung, 6 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 22,3% về lượng, kim ngạch tăng 50,2% và giá tăng 22,8%, đạt 276.946 triệu tấn, tương đương 301,6 triệu USD, giá 1.089 USD/tấn, chiếm 22,2% trong tổng lượng và chiếm 26,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.
Đáng chú ý, đối với thị trường Indonesia trong tháng 6/2021 nhập khẩu giấy các loại giảm 27,7% về lượng, giảm 22,4% về kim ngạch, nhưng tính chung cả 6 tháng đầu năm thì nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 78,9% về lượng, kim ngạch tăng 79,5%, đạt 214.653 tấn, tương đương 172,68 triệu USD, chiếm 17,1% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước. Giá nhập khẩu đạt 808,2 USD/tấn, tăng 0,3%.
Nhập khẩu giấy từ thị trường Hàn Quốc 6 tháng đầu năm thì giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 3,1% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá nhập khẩu tăng 7,2%, đạt 144.326 tấn, tương đương 126,68 triệu USD, giá 877,7 USD/tấn.

Nhập khẩu giấy các loại 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu giấy các loại 6 tháng đầu năm 2021 trị giá trên 1,12 tỷ USD

Nguồn: VITIC