Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 nhập khẩu phân bón các loại sụt giảm mạnh so với tháng 7/2021, giảm 33,7% về khối lượng, giảm 31,8% kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 2,8%, đạt 344.761 tấn, tương đương 108,38 triệu USD, giá 314,4 USD/tấn; so với tháng 8/2020 thì tăng mạnh, với mức tăng 28,1% về khối lượng, tăng 84% và 43,6%.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu 3,16 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 909,34 triệu USD, giá trung bình 287,6 USD/tấn, tăng 20,7% về khối lượng, tăng 40,7% về kim ngạch và tăng 16,6% về giá so với 8 tháng năm 2020.
Phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, tuy nhiên, trong tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này tiếp tục giảm 10,5% về khối lượng và giảm 1,3% về kim ngạch nhưng tăng 10,3% về giá so với tháng 7/2021, đạt 195.158 tấn, tương đương 59,04 triệu USD. Tinh chung cả 8 tháng năm 2021 nhập khẩu phân bón vẫn tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 35,4%, 65,4% và 22,1%, đạt 1,45 triệu tấn, tương đương 398,65 triệu USD, giá trung bình 275,9 USD/tấn, chiếm 45,7% trong tổng khối lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nga, trong tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 69,4% về khối lượng và giảm 63% về kim ngạch nhưng tăng 21% về giá so với tháng 7/2021, đạt 15.694 tấn, tương đương 6,32 triệu USD. Tinh chung cả 8 tháng năm 2021 nhập khẩu cũng giảm 7,5% về lượng, giảm 0,9% kim ngạch nhưng tăng 7,1% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 250.907 tấn, tương đương 82,61 triệu USD, giá trung bình 329,3 USD/tấn, chiếm 7,9% trong tổng khối lượng và chiếm 9,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Indonesia trong tháng 8/2021 cũng giảm mạnh 77,5% về khối lượng và giảm 74,2% về kim ngạch nhưng tăng 14,8% về giá so với tháng 7/2021, đạt 12.925 tấn, tương đương 6,04 triệu USD. Tuy nhiên cộng chung cả 8 tháng năm 2021 thì tăng mạnh 416% về lượng, tăng 686% kim ngạch và tăng 52,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 192.207 tấn, tương đương 75,81 triệu USD, giá trung bình 394,4 USD/tấn, chiếm 6% trong tổng khối lượng và chiếm 8% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, nhập khẩu phân bón trong tháng 8/2021 giảm mạnh so với tháng liền kề trước đó, nhưng tính chung cả 8 tháng năm 2021 thì nhập khẩu từ đa số thị trường tăng mạnh so với 8 tháng đầu năm 2020.

Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC