Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dây điện và cáp điện của Việt Nam trong tháng 3/2021 tăng 60,6% so với tháng 2/2021 và tăng 24,7% so với tháng 3/2020, đạt 266,3 triệu USD.
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, dây điện và cáp điện xuất khẩu ước đạt 696,45 triệu USD, tăng 32,7% so với 3 tháng đầu năm 2020.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất tiêu thụ dây điện và cáp điện của Việt Nam, chiếm 31,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, trị giá 221,06 triệu USD, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Mỹ là thị trường lớn thứ 2 chiếm 20,7% trong tổng kim ngạch, trị giá 143,92 triệu USD, tăng 26,8%. Tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 89,94 triệu USD, chiếm 12,9%, tăng 15,5%.
Xuất khẩu dây điện và cáp điện sang thị trường Đông Nam Á cũng tăng tương đối cao 21,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 85,28 triệu USD, chiếm 12,3%.
Nhìn chung, xuất khẩu dây điện và cáp điện sang tất cả các thị trường chủ đạo nói chung trong 3 tháng đầu năm 2021 đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu dây điện và cáp điện 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT : USD

 

Nguồn: VITIC