Cùng tham dự Hội nghị có các lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Công Thương, một số Hiệp hội, doanh nghiệp và các Thương vụ Việt Nam tại khu vực châu Âu – châu Mỹ (tham dự trực tuyến).
Nhiều kết quả đáng ghi nhận
Báo cáo tại Hội nghị, ông Tạ Hoàng Linh – Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ cho biết, năm 2023, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ đã phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước, tích cực đưa ra nhiều giải pháp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nhằm phục hồi sản xuất, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Các hoạt động này đã hỗ trợ tích cực cho xuất nhập khẩu của Việt Nam không chỉ ở phương diện hỗ trợ khai thác thị trường truyền thống, mở rộng thị trường/sản phẩm mới, tiềm năng mà còn ở phương diện bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực hay gỡ bỏ các rào cản thuế quan, phi thuế quan.
Cụ thể, Vụ đã theo dõi sát, nghiên cứu tình hình, chính sách thị trường, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp phát triển thị trường: (i) Xây dựng 4 Chiến lược phát triển các thị trường trong khu vực châu Âu – châu Mỹ đến năm 2030 gồm: Hoa Kỳ, EU, Mỹ la tinh và SNG; (ii) Xây dựng nhiều đề tài, báo cáo chuyên sâu về các thị trường trong khu vực châu Âu – châu Mỹ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan và doanh nghiệp; (iii) Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội với các đối tác trong khu vực.