Việc Ngân hàng đưa ra các tùy chọn quản lý rủi ro mới cho Việt Nam Đồng (VND) cùng lúc với việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành những quy định mới trong hoạt động quản lý ngoại hối tại Việt Nam, có hiệu lực vào ngày 17/05/2021 nhằm đơn giản hóa việc phòng ngừa rủi ro tiền tệ trong nước cho các tổ chức nước ngoài.

Các quy tắc đơn giản mới trong phòng ngừa rủi ro cho phép các tổ chức nước ngoài quản lý rủi ro tỷ giá với VND tốt hơn sau giao dịch được ký kết, như trường hợp các tổ chức nước ngoài đầu tư vào trái phiếu chính phủ bằng nội tệ. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện có thể tiếp cận giá ngoại hối kỳ hạn trong nước để phòng ngừa rủi ro tỷ giá khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ bằng VND.
Các tập đoàn nước ngoài hiện nay cũng có thể phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho kỳ hạn tối đa một năm và được phép tiếp tục gia hạn bằng cách quay vòng kéo dài thêm kỳ hạn phòng ngừa tỷ giá cho đến khi đáo hạn các khoản nợ dài hạn phải trả, như các khoản vay ngoại tệ nước ngoài từ công ty mẹ.
Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng Giám đốc Deutsche Bank Việt Nam, cho biết: “Theo quy định mới, các tổ chức và tập đoàn nước ngoài hiện có nhiều công cụ hơn để phòng ngừa rủi ro trước những biến động của đồng nội tệ.”
“Những thay đổi trong quy định mới của Ngân hàng Nhà nước là một bước tích cực nhằm tăng cường sự tham gia của nước ngoài vào thị trường trái phiếu của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với lượng đầu tư nước ngoài ngày càng tăng vào Việt Nam.”

Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng Giám đốc Deutsche Bank Việt Nam đánh giá tích cực về những thay đổi trong quy định mới của Ngân hàng Nhà nước

Việc Deutsche Bank tăng cường thêm cho VND vào nền tảng của mình là nhằm phục vụ cho lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân vào Việt Nam ngày càng tăng, đã đạt 5,5 tỷ USD vào tháng 4 năm nay, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào cuối tháng 4/2021, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký vào Việt Nam đạt 12,25 tỷ USD, đóng góp bởi các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài đầu tư để phát triển chuỗi cung ứng sản xuất trong nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam và các nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đang tìm cách tham gia vào hoạt động tăng trưởng của đất nước.