Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) thông báo về giao dịch cổ phiếu KBC của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu và mua được 2,2 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 27/8 đến 25/9 và mới đây đã mua được nốt 2,8 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 5/10-26/10.

Sau giao dịch, ông Đặng Thành Tâm sở hữu 65,25 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 13,89% vốn điều lệ công ty.

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua tiếp 2 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng lượng sở hữu lên 67,25 triệu đơn vị, tỷ lệ 14,316%. Giao dịch dự kiến từ 2/11 đến 1/12.

Cổ phiếu KBC hiện có giá 14.200 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, ông Đặng Thành Tâm cần chi khoảng 28,4 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Minh Quân

Theo HSX