Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

21,93

22,23

21,55

21,59

21,99

Tháng 7/24

21,59

21,83

21,21

21,26

21,61

Tháng 10/24

21,52

21,74

21,17

21,21

21,55

Tháng 3/25

21,65

21,84

21,33

21,39

21,69

Tháng 5/25

20,76

20,96

20,53

20,61

20,81

Tháng 7/25

20,22

20,41

20,02

20,14

20,29

Tháng 10/25

20,03

20,20

19,86

19,98

20,09

Tháng 3/26

20,02

20,20

19,90

20,02

20,09

Tháng 5/26

19,29

19,47

19,23

19,35

19,36

Tháng 7/26

18,85

19,01

18,84

18,96

18,91

Tháng 10/26

18,74

18,90

18,74

18,87

18,80

Giá đường trắng và đường thô kỳ hạn tháng 5/2024

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters