Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2030,90

0,16%

0,41%

0,23%

6,72%

Bạc

USD/ounce

22,912

0,01%

0,33%

-3,56%

-2,11%

Đồng

USD/Lbs

3,7655

0,18%

-0,43%

-2,09%

-10,97%

Thép

CNY/Tấn

3859,00

0,34%

1,13%

-0,05%

-6,06%

Quặng sắt

USD/Tấn

130,50

-0,38%

-7,12%

-3,69%

8,30%

Lithium

CNY/Tấn

95500

0,00%

0,00%

-2,05%

-80,00%

Bạch kim

USD/ounce

895,31

0,04%

-2,58%

-5,29%

-13,74%

Titan

USD/KG

5,75

0,00%

0,00%

0,00%

-25,81%

Thép

USD/Tấn

925,00

-3,95%

-7,22%

-17,92%

26,71%

Bitumen

CNY/Tấn

3671,00

-0,24%

1,27%

1,38%

-2,00%

Cobalt

USD/Tấn

29135

0,00%

0,00%

0,00%

-40,54%

Chì

USD/Tấn

2077,75

-0,37%

2,88%

2,92%

-7,20%

Nhôm

USD/Tấn

2213,00

0,39%

-1,62%

-3,07%

-15,49%

Thiếc

USD/Tấn

24781

0,61%

1,15%

-0,16%

-12,95%

Kẽm

USD/Tấn

2555,00

-0,14%

2,06%

0,63%

-22,46%

Nickel

USD/Tấn

15901

-0,38%

-0,93%

-2,24%

-39,96%

Molybdenum

USD/Kg

43,00

0,00%

0,00%

0,00%

-41,50%

Palladium

USD/ounce

938,59

0,24%

-5,95%

-20,65%

-45,34%

Rhodium

USD/ounce

4500

1,12%

2,27%

1,69%

-63,27%

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics