Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 19/6/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2336,04

0,29%

1,52%

-3,48%

20,96%

Bạc

USD/ounce

30,168

1,35%

4,52%

-5,65%

33,48%

Đồng

USD/Lbs

4,5267

0,56%

1,24%

-11,14%

16,04%

Thép

CNY/Tấn

3484,00

0,78%

2,47%

-2,00%

-6,89%

Quặng sắt

USD/Tấn

107,11

0,06%

0,79%

-8,64%

-5,28%

Lithium

CNY/Tấn

96500

-1,03%

-3,98%

-8,53%

-69,12%

Bạch kim

USD/ounce

984,40

0,30%

3,47%

-7,05%

4,51%

Titan

USD/KG

50,50

0,00%

0,00%

-0,98%

2,04%

Thép cuộn

USD/Tấn

719,98

0,00%

-1,78%

-7,46%

-20,97%

Bitumen

CNY/Tấn

3550,00

-0,11%

2,01%

-4,05%

-6,58%

Cobalt

USD/Tấn

27150

0,00%

0,00%

-2,44%

-8,04%

Chì

USD/Tấn

2202,00

0,25%

1,71%

-5,71%

-3,06%

Nhôm

USD/Tấn

2506,00

0,56%

-1,98%

-8,04%

12,75%

Thiếc

USD/Tấn

32144

-0,01%

0,72%

-6,74%

19,49%

Kẽm

USD/Tấn

2875,00

0,38%

0,66%

-8,30%

19,16%

Nickel

USD/Tấn

17346

0,30%

-3,96%

-19,75%

-20,86%

Molybdenum

USD/Kg

497,50

0,00%

-0,50%

-0,50%

-0,97%

Palladium

USD/ounce

898,00

0,79%

2,05%

-12,96%

-33,46%

Rhodium

USD/ounce

4625

1,09%

1,09%

-2,12%

-24,18%

 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters