Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 29/3/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2232,38

1,75%

2,36%

9,26%

13,66%

Bạc

USD/ounce

24,974

1,25%

0,84%

10,17%

6,95%

Đồng

USD/Lbs

4,0151

0,29%

0,37%

4,13%

-1,84%

Thép

CNY/Tấn

3364,00

-3,94%

-6,22%

-10,67%

-18,84%

Quặng sắt

USD/Tấn

103,50

-2,36%

-4,61%

-12,66%

-16,87%

Lithium

CNY/Tấn

107500

0,00%

-6,93%

5,91%

-55,85%

Bạch kim

USD/ounce

908,05

1,60%

0,01%

3,68%

-6,12%

Titan

USD/KG

6,63

0,00%

0,00%

0,00%

-18,95%

Thép cuộn

USD/Tấn

931,00

-1,06%

4,72%

18,45%

-16,88%

Bitumen

CNY/Tấn

3623,00

0,06%

-0,17%

-1,33%

-0,98%

Cobalt

USD/Tấn

28550

0,00%

0,00%

0,00%

-17,08%

Chì

USD/Tấn

1962,99

0,00%

-2,50%

-6,00%

-8,96%

Nhôm

USD/Tấn

2339,00

1,76%

1,63%

4,98%

-1,72%

Thiếc

USD/Tấn

27524

0,28%

1,08%

3,63%

6,81%

Kẽm

USD/Tấn

2441,00

0,16%

-3,31%

0,62%

-17,76%

Nickel

USD/Tấn

16415

0,00%

-5,06%

-5,48%

-31,32%

Molybdenum

USD/Kg

48,00

0,00%

0,00%

2,67%

-35,14%

Palladium

USD/ounce

1014,94

3,21%

0,45%

7,74%

-29,51%

Rhodium

USD/ounce

4675

1,08%

1,63%

6,25%

-44,01%

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters