Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 25/3/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2174.01

0.46%

0.71%

7.13%

11.18%

Bạc

USD/ounce

24.759

0.39%

-1.00%

10.08%

7.31%

Đồng

USD/Lbs

4.0345

0.96%

-1.87%

5.69%

-1.04%

Thép

CNY/Tấn

3594.00

-0.50%

3.43%

-3.88%

-12.47%

Quặng sắt

USD/Tấn

111.50

0.00%

8.78%

-9.72%

-8.61%

Lithium

CNY/Tấn

114500

-0.87%

0.88%

19.90%

-58.59%

Bạch kim

USD/ounce

903.05

1.01%

-1.36%

2.29%

-7.36%

Titan

USD/KG

6.63

0.00%

0.00%

0.00%

-18.95%

Thép cuộn

USD/Tấn

889.00

0.00%

4.10%

9.75%

-25.54%

Bitumen

CNY/Tấn

3632.00

0.08%

2.71%

-1.47%

0.89%

Cobalt

USD/Tấn

28550

0.00%

0.00%

0.00%

-16.47%

Chì

USD/Tấn

1995.00

-0.59%

-5.40%

-5.29%

-6.97%

Nhôm

USD/Tấn

2306.50

-0.11%

1.27%

5.80%

-2.41%

Thiếc

USD/Tấn

27727

-0.52%

-3.30%

5.10%

13.88%

Kẽm

USD/Tấn

2480.50

-0.14%

-3.14%

3.14%

-14.67%

Nickel

USD/Tấn

17045

-1.68%

-4.74%

-1.31%

-23.45%

Molybdenum

USD/Kg

48.00

0.00%

0.00%

2.67%

-35.14%

Palladium

USD/ounce

1002.31

1.67%

-2.85%

5.47%

-28.80%

Rhodium

USD/ounce

4600

0.00%

-1.08%

1.66%

-44.58%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics