Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 4/1/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2046,11

0,26%

-1,00%

1,32%

11,62%

Bạc

USD/ounce

22,985

0,09%

-3,93%

-4,70%

-0,97%

Đồng

USD/Lbs

3,8445

-0,22%

-1,25%

1,91%

0,58%

Thép

CNY/Tấn

3903,00

-0,99%

-1,21%

0,75%

-0,99%

Quặng sắt

USD/Tấn

145,00

0,35%

1,75%

10,27%

23,93%

Lithium

CNY/Tấn

96500

0,00%

0,00%

-11,06%

-81,17%

Bạch kim

USD/ounce

966,47

-0,47%

-3,57%

7,50%

-8,50%

Titan

USD/KG

5,75

0,00%

0,00%

4,55%

-36,11%

Thép

USD/Tấn

1115,00

-1,76%

1,55%

1,83%

53,79%

Bitumen

CNY/Tấn

3625,00

-1,15%

-1,44%

1,74%

-1,81%

Cobalt

USD/Tấn

29135

0,00%

0,00%

-12,82%

-42,26%

Chì

USD/Tấn

2008,75

-0,81%

-2,08%

-2,20%

-13,82%

Nhôm

USD/Tấn

2309,50

-1,11%

-3,25%

5,84%

-0,13%

Thiếc

USD/Tấn

25184

-0,91%

-1,79%

4,65%

-1,13%

Kẽm

USD/Tấn

2593,00

-1,07%

-1,84%

5,71%

-13,34%

Nickel

USD/Tấn

16174

-1,00%

-3,08%

-2,13%

-45,39%

Molybdenum

USD/Kg

43,00

0,00%

0,00%

-22,70%

-7,53%

Palladium

USD/ounce

1067,27

0,08%

-5,94%

14,08%

-38,91%

Rhodium

USD/ounce

4425

0,00%

0,00%

0,57%

-63,88%

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics