Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2066,97

0,36

0,02%

1,88%

1,29%

Bạc

USD/ounce

24,252

0,056

0,23%

0,63%

-2,89%

Đồng

USD/Lbs

3,8943

0,0012

-0,03%

-0,17%

2,49%

Thép

CNY/Tấn

3953,00

3

-0,08%

2,49%

0,94%

Quặng sắt

USD/Tấn

142,50

1,50

1,06%

5,17%

5,17%

Lithium

CNY/Tấn

96500

0

0,00%

-1,03%

-22,49%

Bạch kim

USD/ounce

978,09

0,16

-0,02%

2,02%

4,06%

Titan

USD/KG

5,75

0,00

0,00%

0,00%

-4,17%

Thép

USD/Tấn

1137,00

11,00

0,98%

0,80%

7,26%

Bitumen

CNY/Tấn

3651,00

2,00

-0,05%

0,03%

2,33%

Cobalt

USD/Tấn

29135

0

0,00%

0,00%

-12,82%

Chì

USD/Tấn

2030,00

0,00

0,00%

0,56%

-5,07%

Nhôm

USD/Tấn

2326,00

82,00

3,65%

3,49%

4,56%

Thiếc

USD/Tấn

24866

287

-1,14%

-1,23%

1,59%

Kẽm

USD/Tấn

2601,00

54,00

2,12%

2,73%

2,50%

Nickel

USD/Tấn

16279

0

0,00%

0,08%

2,75%

Molybdenum

USD/Kg

43,00

0,00

0,00%

0,00%

-22,70%

Palladium

USD/ounce

1176,51

3,09

-0,26%

-1,67%

11,50%

Rhodium

USD/ounce

4425

0

0,00%

0,57%

1,72%

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics