Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2050,40

0,24%

1,57%

2,92%

14,01%

Bạc

USD/ounce

24,441

0,25%

2,52%

3,25%

3,08%

Đồng

USD/Lbs

3,9184

0,25%

0,83%

3,94%

2,86%

Thép

CNY/Tấn

3939,00

1,13%

-0,13%

-0,28%

0,69%

Quặng sắt

USD/Tấn

139,00

1,83%

1,09%

1,09%

23,01%

Lithium

CNY/Tấn

97500

0,00%

0,00%

-26,97%

-82,19%

Bạch kim

USD/ounce

965,19

0,23%

2,73%

5,45%

-5,57%

Titan

USD/KG

5,75

0,00%

4,55%

-4,17%

-36,11%

Thép

USD/Tấn

1117,00

-0,53%

-0,27%

8,13%

69,50%

Bitumen

CNY/Tấn

3670,00

-0,27%

1,35%

2,43%

1,63%

Cobalt

USD/Tấn

29135

0,00%

0,00%

-12,82%

-43,92%

Chì

USD/Tấn

2035,75

-0,60%

-0,06%

-7,94%

-9,67%

Nhôm

USD/Tấn

2265,50

0,96%

2,51%

2,12%

-5,84%

Thiếc

USD/Tấn

25203

0,26%

2,08%

0,85%

4,75%

Kẽm

USD/Tấn

2568,50

0,84%

1,44%

1,22%

-13,37%

Nickel

USD/Tấn

16659

0,23%

-0,62%

2,85%

-42,71%

Molybdenum

USD/Kg

43,00

0,00%

-22,70%

-22,70%

-7,53%

Palladium

USD/ounce

1206,12

-0,63%

2,75%

15,31%

-31,11%

Rhodium

USD/ounce

4425

0,00%

0,57%

1,72%

-64,02%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics