Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2052,98

0,37%

1,72%

3,07%

14,19%

Bạc

USD/ounce

24,167

-0,88%

1,42%

2,14%

1,97%

Đồng

USD/Lbs

3,8955

-0,33%

0,27%

3,36%

2,28%

Thép

CNY/Tấn

3932,00

-0,13%

1,84%

-0,30%

-0,13%

Quặng sắt

USD/Tấn

141,00

1,44%

2,92%

3,68%

25,89%

Lithium

CNY/Tấn

96500

0,00%

-1,03%

-26,05%

-82,05%

Bạch kim

USD/ounce

970,67

0,80%

3,29%

6,02%

-5,06%

Titan

USD/KG

5,75

0,00%

4,55%

-4,17%

-36,11%

Thép

USD/Tấn

1126,00

0,81%

0,09%

8,27%

70,35%

Bitumen

CNY/Tấn

3670,00

-0,27%

1,35%

3,21%

1,94%

Cobalt

USD/Tấn

29135

0,00%

0,00%

-12,82%

-43,92%

Chì

USD/Tấn

2030,00

-0,28%

-0,79%

-7,79%

-12,59%

Nhôm

USD/Tấn

2329,00

3,79%

3,63%

4,70%

-2,53%

Thiếc

USD/Tấn

25203

0,26%

2,08%

0,85%

4,75%

Kẽm

USD/Tấn

2606,00

2,32%

2,92%

2,70%

-12,11%

Nickel

USD/Tấn

16279

-2,28%

-3,81%

-0,63%

-44,59%

Molybdenum

USD/Kg

43,00

0,00%

-22,70%

-22,70%

-7,53%

Palladium

USD/ounce

1202,36

-0,94%

2,45%

14,97%

-31,31%

Rhodium

USD/ounce

4425

0,00%

0,57%

1,72%

-64,02%

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics