Giá điều (Đvt: đồng/kg)

Khu vực

Giá

Giá điều Đắk Lắk

21.000 - 25.000

Giá điều Đồng Nai

24.500 - 26.500

Giá điều tươi Bình Phước

25.000 - 27.000

Giá điều Gia Lai

24.500 - 26.000

Giá điều tươi Đắk Nông

25.000 - 26.000

Giá ca cao (Đvt: đồng/kg)

Loại

Giá

Hạt ca cao xô

60.000 - 65.000

Hạt ca cao lên men loại I

68.000 - 71.000

Ca cao lên men loại II

83.000 - 85.000

Ca cao lên men loại III

90.000 - 94.000

Giá ca cao tươi

6.200 - 6.500

Bột ca cao nguyên chất

140.000 - 180.000

Giá sầu riêng (Đvt: đồng/kg)

Loại

Khu vực

Tây Nam Bộ

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Sầu riêng Ri6 đẹp

138.000-142.000

120.000-140.000

120.000-140.000

Sầu riêng Ri6 xô

120.000-142.000

120.000-140.000

120.000-140.000

Sầu riêng Thái đẹp

195.000-200.000

190.000-195.000

190.000-195.000

Sầu riêng Thái xô

175.000-180.000

170.000-175.000

170.000-175.000

Giá mủ cao su

Khu vực

Đvt

Giá

Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét

Đồng/độ TSC

250.000-290.000

Lộc Ninh-Bình Phước

Đồng/độ mủ

235.000-250.000

Tiểu Điền-Bình Phước

Đồng/độ mủ

250.000-290.000

Mủ tươi-Bình Phước

Đồng/độ mủ

250.000-290.000

Bình Long-Bình Phước

Đồng/độ mủ

285.000

Phú Riềng-Bình Phước

Đồng/độ mủ

285.000

Mủ tại Bình Dương

Đồng/độ TSC

230.000-235.000

Mủ tại Tây Ninh

Đồng/độ TSC

235.000-250.000

Nguồn: Vinanet/VITIC/Báo Đắk Nông