Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI

sàn Nymex

80,73

+0,03

+0,04%

Tháng 5/2023

Dầu Brent

sàn ICE

85,10

-0,02

-0,02%

Tháng 6/2023

Dầu thô sàn Tokyo

(JPY/kl)

68.690,00

+960,00

+1,42%

Tháng 6/2023

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn

Nymex

2,03

+0,02

+0,80%

Tháng 5/2023

Xăng dầu (USD/gallon)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn

Nymex RBOB

281,16

-0,17

-0,06%

Tháng 5/2023

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

267,22

+1,17

+0,44%

Tháng 5/2023

Dầu hoả Kerosene

sàn Tokyo (JPY/kl)

75.000,00

0,00

0,00%

Tháng 10/2023

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jun'23

84,95

85,64

84,93

85,07

85,12

Jul'23

85,10

85,10

84,64

84,64

84,67

Aug'23

83,51

84,32

83,17

84,04

84,04

Sep'23

82,90

83,62

82,75

83,39

83,42

Oct'23

82,73

82,73

82,44

82,73

82,77

Nov'23

82,10

82,17

81,84

82,10

82,15

Dec'23

81,42

81,91

80,76

81,48

81,55

Jan'24

80,88

80,88

80,76

80,88

80,97

Feb'24

80,31

80,62

80,16

80,31

80,41

Mar'24

79,49

79,78

79,49

79,78

79,89

Apr'24

79,27

79,27

79,27

79,27

79,39

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

80,50

81,22

80,50

80,69

80,70

Jun'23

80,50

81,19

80,50

80,68

80,68

Jul'23

80,22

80,84

80,22

80,33

80,35

Aug'23

79,75

80,20

79,75

79,83

79,76

Sep'23

78,97

79,41

78,97

79,08

79,05

Oct'23

78,20

78,62

78,20

78,37

78,31

Nov'23

77,31

78,02

77,02

77,58

77,69

Dec'23

77,05

77,36

76,89

76,89

76,90

Jan'24

75,99

76,67

75,75

76,21

76,35

Feb'24

75,54

75,87

75,11

75,58

75,74

Mar'24

74,96

75,51

74,47

74,99

75,15

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

2,6658

2,6811

2,6658

2,6722

2,6605

Jun'23

2,6180

2,6305

2,6175

2,6200

2,6122

Jul'23

2,6177

2,6230

2,6156

2,6156

2,6044

Aug'23

2,6185

2,6209

2,6185

2,6209

2,6053

Sep'23

2,6500

2,6540

2,6023

2,6074

2,6528

Oct'23

2,6475

2,6515

2,5988

2,6069

2,6498

Nov'23

2,6400

2,6429

2,5931

2,5995

2,6407

Dec'23

2,6036

2,6036

2,6011

2,6011

2,5885

Jan'24

2,6165

2,6225

2,5733

2,5800

2,6184

Feb'24

2,6075

2,6102

2,5639

2,5691

2,6055

Mar'24

2,5850

2,5904

2,5442

2,5516

2,5854

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

2,019

2,035

2,011

2,025

2,011

Jun'23

2,240

2,261

2,240

2,258

2,238

Jul'23

2,510

2,526

2,508

2,524

2,491

Aug'23

2,570

2,582

2,565

2,580

2,547

Sep'23

2,545

2,545

2,544

2,544

2,527

Oct'23

2,635

2,647

2,635

2,647

2,614

Nov'23

3,039

3,043

3,038

3,043

3,012

Dec'23

3,499

3,502

3,499

3,502

3,477

Jan'24

3,740

3,746

3,740

3,746

3,719

Feb'24

3,717

3,724

3,605

3,622

3,713

Mar'24

3,405

3,417

3,306

3,328

3,413

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

2,8120

2,8262

2,8092

2,8116

2,8133

Jun'23

2,7498

2,7638

2,7470

2,7470

2,7499

Jul'23

2,7053

2,7079

2,6956

2,6968

2,6942

Aug'23

2,6495

2,6522

2,6495

2,6522

2,6375

Sep'23

2,5823

2,5850

2,5823

2,5850

2,5769

Oct'23

2,4000

2,4000

2,4000

2,4000

2,3938

Nov'23

2,3145

2,3368

2,3067

2,3339

2,3229

Dec'23

2,3065

2,3065

2,3029

2,3029

2,2913

Jan'24

2,2521

2,2731

2,2478

2,2702

2,2564

Feb'24

2,2447

2,2633

2,2424

2,2633

2,2492

Mar'24

2,2485

2,2662

2,2485

2,2662

2,2533


Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts