Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI

sàn Nymex

80,70

+0,09

+0,11%

Tháng 5/2023

Dầu Brent

sàn ICE

85,12

+0,13

+0,15%

Tháng 6/2023

Dầu thô sàn Tokyo

(JPY/kl)

67.620,00

0,00

0,00%

Tháng 6/2023

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn

Nymex

2,01

-0,14

-6,68%

Tháng 5/2023

Xăng dầu (USD/gallon)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn

Nymex RBOB

281,33

-0,68

-0,24%

Tháng 5/2023

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

266,05

-7,05

-2,58%

Tháng 5/2023

Dầu hoả Kerosene

sàn Tokyo (JPY/kl)

75.000,00

0,00

0,00%

Tháng 10/2023

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jun'23

84,83

85,44

84,05

85,12

84,99

Jul'23

84,58

85,01

83,69

84,67

84,62

Aug'23

83,51

84,32

83,17

84,04

84,04

Sep'23

82,90

83,62

82,75

83,39

83,42

Oct'23

82,73

82,73

82,44

82,73

82,77

Nov'23

82,10

82,17

81,84

82,10

82,15

Dec'23

81,42

81,91

80,76

81,48

81,55

Jan'24

80,88

80,88

80,76

80,88

80,97

Feb'24

80,31

80,62

80,16

80,31

80,41

Mar'24

79,49

79,78

79,49

79,78

79,89

Apr'24

79,27

79,27

79,27

79,27

79,39

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

80,37

80,96

79,65

80,70

80,61

Jun'23

80,45

80,97

79,69

80,68

80,63

Jul'23

80,17

80,70

79,43

80,35

80,36

Aug'23

79,61

80,14

78,94

79,76

79,82

Sep'23

79,01

79,46

78,31

79,05

79,14

Oct'23

78,28

78,73

77,61

78,31

78,41

Nov'23

77,31

78,02

77,02

77,58

77,69

Dec'23

76,85

77,37

76,22

76,90

77,01

Jan'24

75,99

76,67

75,75

76,21

76,35

Feb'24

75,54

75,87

75,11

75,58

75,74

Mar'24

74,96

75,51

74,47

74,99

75,15

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

2,7325

2,7348

2,6564

2,6605

2,7310

Jun'23

2,6725

2,6754

2,6083

2,6122

2,6717

Jul'23

2,6579

2,6600

2,6011

2,6044

2,6577

Aug'23

2,6511

2,6554

2,6012

2,6053

2,6541

Sep'23

2,6500

2,6540

2,6023

2,6074

2,6528

Oct'23

2,6475

2,6515

2,5988

2,6069

2,6498

Nov'23

2,6400

2,6429

2,5931

2,5995

2,6407

Dec'23

2,6274

2,6320

2,5788

2,5885

2,6284

Jan'24

2,6165

2,6225

2,5733

2,5800

2,6184

Feb'24

2,6075

2,6102

2,5639

2,5691

2,6055

Mar'24

2,5850

2,5904

2,5442

2,5516

2,5854

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

2,141

2,181

1,992

2,011

2,155

Jun'23

2,375

2,400

2,220

2,238

2,381

Jul'23

2,620

2,641

2,478

2,491

2,624

Aug'23

2,672

2,693

2,533

2,547

2,678

Sep'23

2,645

2,673

2,514

2,527

2,655

Oct'23

2,737

2,756

2,598

2,614

2,739

Nov'23

3,108

3,143

2,999

3,012

3,127

Dec'23

3,568

3,600

3,462

3,477

3,586

Jan'24

3,793

3,826

3,700

3,719

3,812

Feb'24

3,717

3,724

3,605

3,622

3,713

Mar'24

3,405

3,417

3,306

3,328

3,413

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'23

2,8211

2,8428

2,7888

2,8133

2,8201

Jun'23

2,7545

2,7699

2,7252

2,7499

2,7505

Jul'23

2,6934

2,7055

2,6651

2,6942

2,6895

Aug'23

2,6318

2,6402

2,6046

2,6375

2,6296

Sep'23

2,5653

2,5786

2,5420

2,5769

2,5691

Oct'23

2,3825

2,3955

2,3649

2,3938

2,3830

Nov'23

2,3145

2,3368

2,3067

2,3339

2,3229

Dec'23

2,2731

2,2941

2,2550

2,2913

2,2797

Jan'24

2,2521

2,2731

2,2478

2,2702

2,2564

Feb'24

2,2447

2,2633

2,2424

2,2633

2,2492

Mar'24

2,2485

2,2662

2,2485

2,2662

2,2533


Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts