Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

69,74

-0,99

-1,40%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

72,84

-0,86

-1,17%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,80

+0,05

+1,28%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

209,33

-1,75

-0,83%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

219,73

-2,11

-0,95%

Tháng 1/2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg