Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

75,63

0,32

1,90

-4,41

12,38

Dầu Brent

USD/thùng

79,71

0,11

1,74

-4,37

11,00

Xăng

USD/gallon

2,39

0,45

2,86

-4,31

-0,12

Khí gas

USD/MMBtu

2,97

1,30

8,07

25,09

27,50

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics