Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,91

-0,22

1,66

-0,45

-9,77

Dầu Brent

USD/thùng

79,03

-0,08

0,96

-0,78

-9,68

Xăng

USD/gallon

2,17

-0,36

2,60

-1,43

-22,30

Khí gas

USD/MMBtu

2,69

-0,09

-18,60

14,90

-11,00

 

 
 
 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics