Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,27

0,04

4,14

4,78

16,73

Dầu Brent

USD/thùng

85,66

0,03

3,66

4,57

15,36

Xăng

USD/gallon

2,49

0,06

3,92

1,30

1,30

Khí gas

USD/MMBtu

2,71

-6,55

-8,09

1,82

1,82

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics