Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,11

-0,19

0,99

-3,25

-10,76

Dầu Brent

USD/thùng

78,32

-0,30

0,21

-3,13

-10,97

Xăng

USD/gallon

2,16

0,06

1,97

-0,41

-23,82

Khí gas

USD/MMBtu

2,32

-7,55

-19,77

-3,82

-27,18

 

  

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics