Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

74,54

-0,29

2,99

-1,33

-7,30

Dầu Brent

USD/thùng

79,90

-0,20

2,12

-1,12

-7,19

Xăng

USD/gallon

2,23

-0,09

5,40

2,95

-19,99

Khí gas

USD/MMBtu

2,42

0,34

-16,34

0,30

-20,63

 

Nguồn: VITIC/Reuters