Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,62

-0,17

1,17

3,90

17,42

Dầu Brent

USD/thùng

85,97

-0,05

0,79

3,80

15,76

Xăng

USD/gallon

2,51

-0,05

0,88

1,00

5,61

Khí gas

USD/MMBtu

2,80

-0,09

-3,22

12,51

-1,83

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics