- Giá dầu WTI sàn Nymex chốt ở 69,67 USD/bbl, +0,42%;

- Giá dầu Brent sàn ICE chốt ở 74,50 USD/bbl, +0,27%;

- Giá xăng kỳ hạn Nymex RBOB chốt ở 204,27 USD/gallon, +0,62%;

- Giá khí gas kỳ hạn Nymex chốt ở 2,57 USD/MMBtu, -0,12%;

- Giá dầu đốt  kỳ hạn Nymex chốt ở 257,99 USD/gallon, +0,14%;

- Giá vàng New York chốt ở 2.045 USD/ounce, -0,14%;

- Giá bạc New York chốt ở 24,26 USD/ounce, +0,13%;

- Giá đồng New York chốt ở 375,65 US cent/lb, +0,59%;

- Giá bạch kim chốt ở 893,85 USD/ounce, +0,18%.

Mặt hàng năng lượng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI sàn Nymex

USD/bbl

69,67

+0,29

+0,42%

Tháng 1/2024

Dầu Brent sàn ICE

USD/bbl

74,50

+0,20

+0,27%

Tháng 2/2024

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

USD/gallon

 

204,27

+1,25

+0,62%

Tháng 1/2024

Khí gas kỳ hạn Nymex

USD/MMBtu

2,57

0,00

-0,12%

Tháng 1/2024

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

USD/gallon

257,99

+0,37

+0,14%

Tháng 1/2024

 

Mặt hàng kim loại

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Vàng New York

USD/ounce

2,045,00

-2,90

-0,14%

Tháng 2/2024

Bạc New York

USD/ounce

24,26

+0,03

+0,13%

Tháng 3/2024

Đồng New York

US cent/lb

375,65

+2,20

+0,59%

Tháng 3/2024

Bạch kim

USD/ounce

893,85

+1,58

+0,18%

N/A

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts