Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

71,87

0,62

0,74

-7,68

-4,76

Dầu Brent

USD/thùng

77,00

0,59

1,24

-,6,52

-3,63

Xăng

USD/gallon

2,13

-0,07

4,53

-2,80

-2,99

Khí gas

USD/MMBtu

2,54

2,10

4,44

-16,76

-51,67

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trading Economics