Giá hợp đồng Đậu tương kỳ hạn tháng 11 trên sàn CBOT tăng 3,1% lên 376,1 USD/tấn, nhờ số liệu tồn kho Đậu tương cuối niên vụ 19/20 giảm gần một nửa so với niên vụ trước và thấp hơn đến 10% so với mức dự đoán trung bình của thị trường. Giá Đậu tương tăng mạnh cũng kéo theo mức tăng của các phụ phẩm.
Cụ thể, giá Khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng 3,3% lên mức 377,9 USD/tấn còn giá Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4% lên mức 730,4 USD/tấn.
Diễn biến giá Ngô trong phiên hôm qua. Nguồn: Barchart
Báo cáo Tồn kho Quý III cũng tác động rất mạnh đối với thị trường ngô, giúp cho giá Ngô kỳ hạn tháng 12 tăng gần 4% lên mức 149,2 USD/tấn. Tồn kho ngô niên vụ 19/20 giảm hơn 10% so với niên vụ trước và thấp hơn cả khoảng dự đoán của thị trường là nguyên nhân chính hỗ trợ giá ngô trong phiên hôm qua.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)