Vào tháng 10, hiệp hội các công ty khai thác vàng địa phương của Nga đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ ngành này mua tích cực hơn, mặc dù ngân hàng trung ương đã bác bỏ lời kêu gọi này, nói rằng họ thấy không cần thiết phải tăng lượng vàng nắm giữ trong kho dự trữ của mình.
Tuần vừa qua, ngân hàng cho biết lượng vàng nắm giữ của họ ở mức 74,9 triệu ounce kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, trị giá khoảng 135,56 tỷ USD - tăng từ 73,9 triệu ounce vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.
Tính theo đồng đô la, lượng vàng nắm giữ của ngân hàng đã tăng 2,5% trong khoảng thời gian 13 tháng, theo tính toán của ngân hàng. Vàng chiếm 23,6% trong tổng dự trữ 574,2 tỷ USD của ngân hàng.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)