Dữ liệu của cơ quan thống kê cho thấy, không đạt kỳ vọng Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm 2,6% so với tháng trước và giảm 7,2% so với năm trước.
Nhiều người tham gia thị trường đã dự báo mức tăng hàng tháng, với lý do nhu cầu hạ nguồn được cải thiện và lợi nhuận đã khuyến khích các nhà sản xuất thép tăng cường sản xuất vào tháng trước.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy, Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã sản xuất 85,94 triệu tấn thép thô vào tháng trước. Điều đó thể hiện sản lượng trung bình hàng ngày là 2,86 triệu tấn, so với 2,85 triệu tấn trong tháng 3 và 3,09 triệu tấn vào tháng 4/2023.
Pei Hao, nhà phân tích tại công ty môi giới quốc tế Freight Investor Services (FIS) có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, sự thay đổi hàng tháng thực sự nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.
“Gần đến nửa cuối tháng 4, các nhà sản xuất thép mới tăng cường sản xuất vì nhu cầu hạ nguồn phục hồi muộn hơn dự kiến vào mùa xuân này, khác với năm 2023 do hoạt động tăng cường sản xuất bắt đầu vào tháng 3, và điều đó góp phần vào kết quả kinh doanh năm ngoái sản lượng giảm trong năm," Pei cho biết.
Tháng 4 ngắn hơn tháng 3 một ngày, điều mà một số nhà phân tích cho rằng có thể giải thích cho sản lượng hàng tháng thấp hơn.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc sản xuất 343,67 triệu tấn thép thô, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023.
Các nhà phân tích cho biết, sản lượng trong tháng 5 có thể sẽ tăng nhờ nhiều nhà máy nối lại hoạt động sản xuất, do nhu cầu ổn định và triển vọng tiêu dùng được cải thiện.
Chu Xinli, một chuyên gia có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết, tổng sản lượng trong 4 tháng đầu năm đã giảm rõ rệt, dự đoán sản lượng hàng năm năm nay sẽ không cao hơn mức năm 2023 ngay cả khi không có lệnh hạn chế sản xuất do chính phủ toàn quốc quy định.
Cơ quan lập kế hoạch nhà nước của Trung Quốc, công bố vào đầu tháng 4 rằng họ sẽ tiếp tục quản lý sản lượng thép thô vào năm 2024, vẫn chưa tiết lộ chi tiết về thời gian và quy mô giới hạn sản xuất.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters