Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2068,53

0,08%

0,79%

1,64%

13,42%

Bạc

USD/ounce

23,802

-0,54%

-1,46%

-5,68%

-0,63%

Đồng

USD/Lbs

3,9106

0,44%

0,37%

2,12%

2,63%

Thép

CNY/Tấn

3914,00

-0,94%

-0,61%

0,69%

-2,64%

Quặng sắt

USD/Tấn

142,50

0,00%

2,52%

6,74%

23,38%

Lithium

CNY/Tấn

96500

0,00%

0,00%

-18,57%

-81,53%

Bạch kim

USD/ounce

1005,50

0,32%

3,50%

8,39%

-6,07%

Titan

USD/KG

5,75

0,00%

0,00%

-4,17%

-36,11%

Thép

USD/Tấn

1098,00

0,64%

-1,70%

-1,52%

47,98%

Bitumen

CNY/Tấn

3661,00

-0,46%

-0,52%

1,13%

-1,96%

Cobalt

USD/Tấn

29135

0,00%

0,00%

-12,82%

-43,92%

Chì

USD/Tấn

2052,75

0,06%

0,84%

-3,03%

-11,35%

Nhôm

USD/Tấn

2371,00

-0,67%

5,66%

7,09%

-1,41%

Thiếc

USD/Tấn

25644

3,13%

1,75%

9,96%

3,68%

Kẽm

USD/Tấn

2634,00

-0,28%

3,42%

5,32%

-11,74%

Nickel

USD/Tấn

16498

-1,14%

-0,96%

-2,37%

-45,15%

Molybdenum

USD/Kg

43,00

0,00%

0,00%

-22,70%

-7,53%

Palladium

USD/ounce

1131,40

-0,16%

-5,90%

12,25%

-36,92%

Rhodium

USD/ounce

4425

0,00%

0,00%

-1,67%

-63,88%

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics