Do ảnh hưởng của việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất xi măng, thép..., quý I/2022, các VLXD thiết yếu đã tăng giá. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh nhận định, việc liên tục tăng giá vượt ngoài khả năng dự báo và tác động tiêu cực đến các hoạt động đầu tư, thực hiện hợp đồng xây dựng, nhất là hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói... Điều này dẫn đến tình trạng tại một số gói thầu, dự án có hiện tượng nhà thầu thi công cầm chừng, cá biệt có trường hợp dừng thi công do không đủ nguồn lực để thực hiện, làm chậm tiến độ công trình, dự án. Giá VLXD tăng cao còn dẫn đến hệ lụy các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện có khả năng bị đội vốn, chi phí thực hiện vượt so với tổng mức đầu tư, dự toán đã được phê duyệt. 
Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Công văn số 2360/VPCP-CN, yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại VLXD theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ thông tin vật liệu cho công trình xây dựng giao thông.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu đối với các dự án đang triển khai theo quy định của pháp luật...
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá VLXD công trình giao thông nói chung và dự án giao thông trọng điểm quốc gia.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu… tiếp tục đẩy nhanh triển khai thi công xây dựng các dự án, chủ động nguồn vật tư, vật liệu phục vụ xây dựng công trình bảo đảm tiến độ dự án công trình giao thông, tuân thủ hợp đồng đã ký và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Nguồn: congthuong.vn