Bốn thị trường xuất khẩu hàng đầu là Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chiếm lần lượt 8,92%, 7,34%, 6,51% và 6,30% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Sơn Đông và Hà Nam là năm tỉnh xuất khẩu hàng đầu, với tổng lượng xuất khẩu là 101.200 tấn, chiếm 79,8% tổng lượng.
Hoa Đông là trung tâm sản xuất và xuất khẩu màng nhôm lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, Sơn Đông, Thượng Hải, Giang Tô và các khu vực khác đã chịu ảnh hưởng từ đại dịch vào tháng 4. Điều này gây cản trở nghiêm trọng cho việc vận chuyển và buộc một số công ty sản xuất màng nhôm phải giảm hoặc tạm dừng sản xuất. Xuất khẩu ở các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng do hoạt động chậm tại các cảng.
Do đó, dự kiến xuất khẩu màng nhôm ước tính giảm mạnh trong tháng 4. Nhu cầu ở nước ngoài sẽ đóng một vai trò quyết định đối với xuất khẩu trong tương lai.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC