Trong thời gian đầu năm 2022, Bộ Thương mại Myanmar đã ban hành một số quy định các mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu như sau:
- Ngày 25/01/2022, Bộ Thương mại Myanmar ban thành Thông báo số 1/2022 yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với 451 mặt hàng theo HS 6 số hoặc 826 mặt hàng theo HS 10 số từ ngày 01/3/2022. Các mặt hàng bao gồm: thực phẩm, bán sản phẩm nhựa và đồ gia dụng, bột giấy, chỉ lụa, đồ kính, phụ tùng ô tô, xe đạp.
- Ngày 01/3/2022, Bộ Thương mại Myanmar đã ban hành Thông báo số 2/2022 thay đổi danh sách các mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu từ ngày 02/3/2022, trong đó 57 mặt hàng theo mã HS 6 số hay 141 mặt hàng theo mã HS 10 số, bao gồm: lúa mì, nguyên liệu thô nhựa.
Các doanh nghiệp có thể tra (theo mã HS) tại các files kèm theo để kiểm tra các mặt hàng trong danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu.
Trước đó, Bộ Thương mại đã ban hành Thông báo số 18/2021 ngày 09/11/2021 yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với 3.070 mặt hàng theo mã HS 10 số khi nhập khẩu vào Myanmar từ ngày 01/01/2022. Các mặt hàng phải có giấy phép theo quy định này khá đa dạng như điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và máy móc... Trước đây, Bộ Thương mại Myanmar cũng đã có Thông báo số 68/2020 ngày 22/10/2020 quy định giấy phép đối với 3.931 dòng sản phẩm theo mã HS 10 số (giảm so với trước đó).

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Myanmar