Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 2,4%; ngành chế biến, chế tạo giảm 9,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2%. 
Trong khi đó, tính chung 8 tháng, IIP ước tính tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù cao hơn mức 2,2% của cùng kỳ năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với 9,5% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7%, đóng góp 5,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6,2%, làm giảm 1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Chỉ số sản xuất 8 tháng của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước như sản xuất kim loại tăng hơn 30%; sản xuất xe có động cơ tăng hơn 23%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng hơn 9%.
Trong khi đó, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm gần 14%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm gần 11%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm gần 8%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như Bến Tre giảm hơn 60%, Đồng Tháp giảm hơn 59%, TP HCM giảm hơn 49% và Hà Nội giảm hơn 6%.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê còn cho thấy một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng tăng so cao với cùng kỳ năm trước như thép cán tăng hơn 48%; linh kiện điện thoại tăng gần 44%; ôtô tăng gần 28%; sắt, thép thô tăng gần 14%.
Ngoài ra, số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/8 giảm hơn 5% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm gần 11% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 4,3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm gần 10%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 12%. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm hơn 11%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí tăng 2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm hơn 4%.

Nguồn: ndh.vn