Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thành lập ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp về thuế chống bán phá giá của Trung Quốc đối với thép không gỉ nhập khẩu sau khiếu nại từ Nhật Bản cho rằng thuế này vi phạm các quy tắc thương mại.
Trước đó Ngày 19/8, Nhật Bản đã gửi yêu cầu lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập Ban hội thẩm xử lý tranh chấp để giải quyết việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ từ Nhật Bản, trên cơ sở các hiệp định cơ bản của WTO.
Trung Quốc bắt đầu áp thuế chống bán phá giá nhằm vào các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ, từ tháng 7/2019, Trung Quốc bắt đầu áp thuế chống bán phá giá nhằm vào các sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc với lý do đã có tác động tiêu cực tới ngành thép nội địa.
Tuy nhiên, Nhật Bản nhận thấy dường như đã có những thiếu sót trong việc thực hiện các thủ tục điều tra và đưa ra đánh giá của Cơ quan điều tra Trung Quốc, vi phạm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 (GATT 1994) và Hiệp định về Chống bán phá giá (Hiệp định thực thi Điều VI của GATT 1994).
Do đó, Nhật Bản đã nhiều lần gửi yêu cầu lên WTO và trong các cuộc thảo luận song phương với phía Trung Quốc về việc bãi bỏ các biện pháp áp thuế này.
Ngày 11/6/2021, Nhật Bản đã kiến nghị với phía Trung Quốc thực hiện đàm phán song phương trên cơ sở các hiệp định cơ bản của WTO, và thực tế đã được hai bên tiến hành vào ngày 19/7 vừa qua nhưng vấn đề cuối cùng đã không được giải quyết.
Đây là lý do lần này Nhật Bản gửi kiến nghị lên WTO thành lập Ban hội thẩm để giải quyết việc Trung Quốc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ nước này.
Ban hội thẩm được thành lập hôm thứ Hai ngày 27/9 để đáp lại yêu cầu mà Tokyo đưa ra vào tháng 8, cho rằng thuế chống bán phá giá của Trung Quốc vi phạm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại của WTO.

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters