2 nhóm hàng xuất khẩu 50 tỷ USD

Biểu ddoof: T.Bình.
2 nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện.
Nửa đầu tháng 12 (1-15/12), xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 2,5 tỷ USD, qua đó nâng kết quả tính từ đầu năm đến 15/12 lên 54,1 tỷ USD.
Với kết quả trên, kim ngạch của nhóm hàng này tăng 2,2% (tương đương gần 1,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong các nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD, đây là nhóm hiếm hoi tăng trưởng dương.
Về thị trường (cập nhật hết tháng 11), Việt Nam xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhiều nhất sang Hoa Kỳ đạt 15,2 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là: Trung Quốc đạt 11,91 tỷ USD, tăng 11,8%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 4,78 tỷ USD, giảm 11,6%...
Nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt kim ngạch 1,79 tỷ USD trong nửa đầu tháng 12. Tính chung từ đầu năm đến 15/12 đạt 50,28 tỷ USD, giảm 6,37 tỷ USD (tương đương giảm 11,25%) so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc đạt 15,12 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ đạt 7,34 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 4,01 tỷ USD); Hàn Quốc đạt 3,21 tỷ USD, giảm 33,4% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD)…
Với 104,38 tỷ USD, riêng 2 nhóm hàng chủ lực nêu trên chiếm 30,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Tính chung từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 337,61 tỷ USD, giảm khoảng 18,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương giảm khoảng 5,2%).

Nguồn: Haiquanonline