Đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới đã hồi phục 71,6% từ mức thấp nhất của năm nay, 27.734 USD chạm tới hơn 4/1.
Đồng Ether cùng phiên cũng tăng 7,86% lên 3.284,18 USD, thêm 243,55 USD so với đóng cửa phiên liền trước.
 

Nguồn: VITIC / Reuters