Gần như tất cả các đồng tiền kỹ thuật số đều giảm mạnh trong 24 giờ qua. Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, giảm 2,91%, xuống 19.429 USD.
Theo CoinMarketCap, trong 7 ngày qua, bitcoin mất 7,6% giá trị và chiếm 42,63% thị phần thị trường tiền kỹ thuật số. Giá trị vốn hóa của đồng tiền này ở mức 371,289 tỷ USD.
Ether, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới, giảm 3,57% trong 24 giờ qua, xuống 1.051 USD. Thị phần của đồng tiền này giảm xuống 14,64%. Giá trị thị trường ở mức 127 tỷ USD.
Trong khi đó, đồng Sandbox, Stellar và Algorand tăng tương ứng 4,39%, 1,87% và 1,72%, lên các mức 1,09 USD, 0,1095 USD và 0,3026 USD.
Các đồng Cardano, Polygon, Ripple, Dogecoin và Uniswap giảm tương ứng 1,99%, 1,49%, 3,69%, 3,89% và 3,46%, xuống 0,4509 USD, 0,4685 USD, 0,3136 USD, 0,06448 USD và 4,83 USD./.

Nguồn: Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)