Hết tháng 11 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 602 tỷ USD

Cơ cấu xuất nhập khẩu hết tháng 11/2021. Biểu đồ: T.Bình.
Cụ thể, trong tháng 11, xuất khẩu đạt 31,87 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng trước.
Nhìn chung các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều có tăng trưởng khá trong tháng 11 như máy vi tính, máy móc, dệt may, giày dép, đồ gỗ và sản phẩm…
Trong tháng chỉ có 2 trên 7 nhóm hàng xuất khẩu lớn (kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên) tăng trưởng âm là điện thoại đạt 5,35 tỷ USD, giảm 3,8%; sắt thép đạt 1,16 tỷ USD, giảm 6,1%.
Tính chung hết tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 301,7 tỷ USD, tăng 18,3%, tương ứng tăng 46,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Hết tháng 11 của năm 2021, xuất khẩu có tới 34 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó có 7 nhóm hàng đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; dệt may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; sắt thép.
Chiều ngược lại, tháng 11 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu đạt 30,6 tỷ USD, tăng 17,1% so với tháng trước.
Tính chung hết tháng 11, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 300,3 tỷ USD, tăng 27,9 %, tương ứng tăng 65,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Hết tháng 11/2021 có 44 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, có 6 nhóm hàng đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; điện thoại và linh kiện; vải; sắt thép; chất dẻo nguyên liệu.
Về cán cân thương mại, tháng 11 cả nước xuất siêu 1,27 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư tính từ đầu năm lên gần 1,5 tỷ USD.
Với kết quả trong 11 tháng và tốc độ tăng trưởng, quy mô kim ngạch những tháng gần đây, nhiều khả năng năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 660 tỷ USD.

Nguồn: haiquanonline/Thái Bình