Kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của nước ta ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Một số ngành đã có mức tăng cao hơn trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Tính chung 6 tháng, GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Infographics: 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội khởi sắc


Nguồn: Haiquanonline