Về xuất khẩu, tổng kim ngạch trong kỳ 1 tháng 4 đạt gần 15,28 tỷ USD, giảm 20,9% (tương ứng giảm 4,04 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 3/2022.
Các nhóm hàng chủ lực giảm mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,27 tỷ USD, tương ứng giảm 41,8%; điện thoại các loạivà linh kiện giảm 1,02 tỷ USD, tương ứng giảm 27,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 281 triệu USD, tương ứng giảm 14%...
Nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 đạt 16,89 tỷ USD, giảm 2,6% (tương ứng giảm 458 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2022.
Các nhóm hàng giảm mạnh liên quan đến máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 373 triệu USD, tương ứng giảm 8,8%; xăng dầu giảm 281 triệu USD, tương ứng giảm 36,3%; sắt thép các loại giảm 144 triệu USD, tương ứng giảm 23,5%...
Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 4 đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/4 đạt 208,83 tỷ USD, tăng 15,4%, tương ứng tăng 27,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, xuất khẩu đạt 104,34 tỷ USD, tăng 14,4% tương ứng tăng 13,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Một số nhóm hàng tăng mạnh như: hàng dệt may tăng 1,72 tỷ USD, tương ứng tăng 20,4% tiếp tục là nhóm hàng tăng lớn nhất trong các nhóm hàng chủ lực xuất khẩu.
Tiếp theo là điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,42 tỷ USD, tương ứng tăng 8,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,19 tỷ USD, tương ứng tăng 8,6%; máy móc thiết bị dung cụ và phụ tùng khác tăng 1,09 tỷ USD, tương ứng tăng 10,3%...
Về nhập khẩu, tính đến 15/4, cả nước đạt 104,48 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 14,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 6,18 tỷ USD, tương ứng tăng 31,9%; xăng dầu các loại tăng 1,7 tỷ USD, tương ứng tăng 138,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,07 tỷ USD, tương ứng tăng 19,5%; than các loại tăng 1,05 tỷ USD, tương ứng tăng 114,2%...
Trong kỳ 1 tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,62 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 144 triệu USD.

Nguồn: Haiquanonline